BercelakIbnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda,

Maksudnya: ”Hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan batu celak (al-itsmid), sebab celak dapat memperjelas penglihatan dan menumbuhkan bulu (mata),”

(Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud ath-Thayalisi)

 

Ibnu Abbas juga berkata,

Maksudnya: ”Rasulullah s.a.w. memiliki sebuah wadah celak yang beliau gunakan untuk bercelak setiap malam, sebanyak tiga kali di sini (mata kanan) dan sebanyak tiga kali di sini (mata kiti).”

(Riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim)

Pendaftaran ahli kariah surau SMM

Pendaftaran ahli kariah surau SMM telah bermula pada tarikh 24.4.2009.

Tujuan pendaftaran ini bagi membuat bancian secara terperinci mengenai jumlah sebenar ahli kariah dan sebagai salam perkenalan bagi usaha untuk mengeratkan silaturahim seterusnya untuk menunaikan hak persaudaraan sesama Islam seperti mana yang dituntut oleh syarak.

Dari Abu Hurairah Radiallahu-Anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada lima perkara: Iaitu menjawab salam, menziarahi orang yang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangan dan mendoakan orang bersin (Mengucap Yarhamukallah). (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Click Borang Pendaftaran