Muqadimah Al-Hikam

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengisi (memenuhi) hati para walinya dengan kasih sayangnya, dan mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesaranNya, dan mempersiapkan sir mereka umtuk menerima bahan makrifatNya (mengenal padaNya), maka hati nurani mereka merasa bersuka-ria dalam kebun makrifatNya, dan roh mereka bersuka-suka di alam malakutNya, sedang sir mereka berenang di lautan jabarut, maka keluar dari alam fikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka permata hikmah/pengertian. Maha suci Allah yang memilih mereka mendekatkan padaNya, dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangNya.

 

Maka terbahagi antara salik dan majdzub, dan menyintai dengan yang dicintai, mereka tenggelam dalam cinta zatNya dan timbul kembali kerana memperhatikan sifatNya.

 

Kemudian selawat dan salam atas junjungan kita nabi Muhammad sumber dari ilmu dan nur, bibit dari semua makrifat dan sir (rahsia). Dan semoga Allah redha pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin.

 

Amma ba’du: Adapun dalam segala masa maka ilmu tasawwuf yang dahulunya atau hakikatnya ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka termasuk semulia-mulia ilmu terbesar dan tertinggi, sebab ia sebagai intisari daripada syari’at, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam, sebab Allah telah berfirman yang bermaksud:

 

“Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengenal Aku”.

 

Kerana pengertian ilmu tauhid, telah berubah nama menjadi ilmu kalam, ilmu filsafat yang sama sekali, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal usaha, maka timbul nama ilmu tauhid  yang dijernihkan kembali dari sumber yang asal diajarkan dan dilakukan oleh Nabi s.a.w. dan sahabatnya.

 

Sebab dari ilmu inilah akan dapat memancar nur hakikat, sehingga dapat menilai semua soal hidup dan penghidupan ini dengan tuntutan Allah dan perlaksanaan Rasulullah s.a.w.

 

Sedang kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abul Fadhel Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Al-husain bin Atha’ Allah Al-Iskandary. Satu-satunya kitab yang sangat mantap ajaran tauhidnya, sehingga tampak benar bahawa ia berupa ilmu ladunni dan rahsia quddus.

 

Adapun had (definasi) ilmu tasawwuf (tauhid) Aljunaid berkata:

  1. Mengenal Allah, sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara (hubungan dengan Allah tanpa perantara).
  2. Melakukan semua akhlak yang baik menurut sunnaturrasul dan meninggalkan semua akhlak yang rendah.
  3. Melepas hawa nafsu menurut sekehendak Allah.
  4. Merasa tiada memiliki apapun, juga tidak dimiliki oleh sesiapapun kecuali Allah.

 

Adapun acaranya: iaitu mengenal asma’ Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyedari sifat-sifat dan af’aal Allah di alam semesta ini.

 

Adapun Gurunya: Maka Nabi Muhammad s.a.w. yang telah mengajarkan melalui wahyu dan melaksanakannya lahir batin sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabatnya r.a.

 

Adapun manfa’atnya: Mendidik hati sehingga mengenal zat Allah, sehingga berbuah kelapangan dada, dan bersih hati dan berbudi pekerti yang luhur menghadapi semua makhluk.

 

Abul-Hasan Asysyadzili ra. Berkata: Perjalanan kami terdiri di atas lima:

  1. Taqwa pada Allah lahir batin dalam peribadi sendiri atau di muka umum.
  2. Mengikuti sunnaturrasul dalam semua kata dan perbuatan.
  3. Mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan atau kebencian mereka. (Yakni: Tidak menghiraukan apakah mereka suka atau benci).
  4. Rela (redha) mengikut hukum Allah ringan atau berat.
  5. Kembali kepada Allah dalam suka dan duka.

 

Maka untuk melaksanakan taqwa harus berlaku wara’ (menjauhi semua yang makruh, syubhat dan haram), dan tetap istiqamah dalam mentaati semua perintah, yakni tetap tabah tidak berubah.

 

Dan untuk melaksanakan sunnaturrasul harus selalu waspada dan melakukan budi pekerti yang baik (luhur).

 

Dan untuk melaksanakan tidak hirau pada makhluk dengan sabar dan tawakal (berserah diri pada Allah Ta’ala)

 

Dan untuk melaksanakan: Rela (redha) pada Allah dalam suka duka dengan bersyukur dalam suka dan berlindung padaNya dalam duka.

 

Dan semua ini berpokok pada lima:

1.      Semangat yang tinggi.

2.      Berhati-hati dari yang haram atau menjaga kehormatan.

3.      Baik dalam berkhidmat sebaga hamba.

4.      Melaksanakan kewajipan.

5.      Menghargai (menjunjung tinggi) nikmat.

 

 

Maka siapa yang tinggi semangat, pasti naik tingkat darjatnya. Dan siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan Allah, maka Allah akan menjaga kehormatannya.

 

Dan siapa yang benar dalam taatnya, pasti mencapai tujuan kebesaranNya/kemuliaanNya.

 

Dan siapa yang melaksanakan tugas kewajipannya dengan baik, maka bahagialah hidupnya.

 

Dan siapa yang menjunjung nikmat, bererti mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmat yang lebih besar.

 

Abul-Hasan Asysyadzily ra. Berkata: Aku dipesan oleh guruku (Abdus-Salam bin Masyisy r.a.) :

·         Jangan kamu melangkahkan kaki kecuali untuk suatu yang dapat mencapai keredhaan Allah,

·         Jangan duduk di majlis kecuali yang aman dari murka Allah yakni yang bukan maksiat.

·         Jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantu berbuat taat kepada Allah.

·         Jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Sedang yang demikian itu, kini sangat jarang ditemui.

 

Sayid Ahmad Al-Badawi r.a. berkata: Perjalanan kami berdasarkan (bersendikan) kitab Allah dan sunnaturrasul s.a.w.:

·         Benar dan jujur.

·         Bersih hati.

·         Menepati janji.

·         Menanggung tugas dan derita.

·         Menjaga kewajipan.

 

Seorang muridnya yang bernama Abdul-Aali bertanya: Apakah syarat yang harus diperbuat oleh orang yang ingin menjadi waliyullah?

Jawabnya: Seorang yang benar-benar dalam syari’at ada dua belas tanda-tandanya:

1.      Benar-benar mengenal Allah (yakni mengerti benar tauhid dan mantap iman keyakinannya kepada Allah).

2.      Menjaga benar-benar perintah Allah.

3.      Berpegang teguh kepada sunnaturrasul s.a.w.

4.      Selalu berwudhu’ (yakni bila berhadas segera membaharui widhu’.

5.      Rela menerima hukum qada’ Allah dalam suka duka.

6.      Yakin terhadap semua janji Allah.

7.      Putus harapan dari semua apa yang ditangan makhluk (manusia).

8.      Tabah, sabar menanggung berbagai derita dan gangguan orang.

9.      Rajin mentaati perintah Allah.

10.  Kasih sayang terhadap semua makhluk Allah.

11.  Tawadhu’, merendah diri terhadap orang yang lebih tua, atau lebih muda.

12.  Menyedari selalu bahawa syaitan itu musuh yang utama.

 

Sedang sarang syaitan itu dalam hawa nafsumu dan selalu berbisik untuk mempengaruhimu.

Firman Allah yang bermaksud :

”Sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka waspadalah selalu dari tipu daya musuh itu”. (Fathir 6).

 

Kemudian Ahmad Al-Badawy melanjutkan nasihatnya: Hai Abdul Aali, berhati-hatilah daripada cinta dunia. Sebab itu bibit dari segala dosa, dan dapat merosak amal soleh.

 

Sebagaimana sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud: ”Cinta pada dunia itu pokok (sumber) segala kejahatan”

 

Sedang Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud:

”Sesungguhnya Allah selalu menolong/membantu orang yang taqwa, dan orang yang benar-benar berbuat baik”. (An-Nahl 128)

 

Orang boleh kaya dunia, tetapi Nabi s.a.w. melarang jangan cinta dunia, seperti nabi Sulaiman a.s. dan para sahabat yang kaya, kita harus menundukkan dunia, dunia tidak boleh diletakkan dalam hati.

 

Hai Abdul Aali:

·         Kasihanilah anak yatim dan berilah pakaian pada orang yang tidak berpakaian

·         Dan beri makan pada orang yang lapar

·         Dan hormatilah tetamu dan orang gharib (perantau) semoga dengan begitu kamu diterima oleh ALLAH

·         Dan perbanyakkanlah zikir, jangan sampai masuk golongan orang yang lalai disisi Allah

·         Dan ketahuilah bahawa satu rakaat diwaktu malam lebih baik dari seribu rakaat di waktu siang

·         Dan jangan mengejek bala/musibah yang menimpa seseorang

·         Dan jangan berkata ghibah atau namimah (menyebut keburukan orang atau mengadu domba antara seorang dengan yang lain)

·         Dan jangan membalas, mengganggu pada orang yang mengganggumu

·         Dan maafkan orang yang aniaya padamu

·         Dan berilah pada orang yang bakhil padamu

·         Dan berlaku baik pada orang yang jahat padamu

·         Dan sebaik-baik manusia akhlak budi pekertinya ialah yang sempurna imannya

·         Dan siapa yang tidak berilmu maka tidak berharga di dunia dan akhirat

·         Dan siapa yang tidak sabar, tidak berguna ilmunya

·         Dan siapa yang tidak dermawan, tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya

·         Dan sesiapa yang tidak sayang sesama manusia, tidak mendapat hak syafaat disisi Allah

·         Dan siapa yang sabar tidak mudah selamat

·         Dan siapa yang tidak bertaqwa, tidak berharga disisi allah

·         Dan siapa memiliki sifat-sifat ini tidak mendapat tempat di syurga.

 

Berzikirlah pada Allah dengan hati yang hadir (khusyuk), dan berhati-hati daripada lalai, sebab lalai itu menyebabkan hati beku. Dan serahkan dirimu pada Allah, dan relakan hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat dan kalahkan hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat.

Pendaftaran ahli kariah surau SMM

Pendaftaran ahli kariah surau SMM telah bermula pada tarikh 24.4.2009.

Tujuan pendaftaran ini bagi membuat bancian secara terperinci mengenai jumlah sebenar ahli kariah dan sebagai salam perkenalan bagi usaha untuk mengeratkan silaturahim seterusnya untuk menunaikan hak persaudaraan sesama Islam seperti mana yang dituntut oleh syarak.

Dari Abu Hurairah Radiallahu-Anhu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada lima perkara: Iaitu menjawab salam, menziarahi orang yang sakit, mengiringi jenazah, menghadiri undangan dan mendoakan orang bersin (Mengucap Yarhamukallah). (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Click Borang Pendaftaran